High Tech Fund

High Tech Systems & Materials, Chemie of cross-overs

High Tech Fund

High Tech Fund is een product van High Tech Funds dat zich richt op de financiering van geavanceerde apparatuur.

Wij maken High Tech innovaties mogelijk

High Tech Fund helpt bedrijven en Science & Technology Centers actief in de topsectoren High Tech Systems & Material, Chemie of cross-overs, die op zoek zijn naar financiering. Financiële middelen om apparatuur aan te schaffen voor de inrichting van een laboratorium of productielijn. Met onze support stimuleren we de ontwikkeling en productie van innovatieve  technologie.

Voorwaarden

Voordat we de aanvraag in behandeling nemen, checken we of het bedrijf of Science & Technology Center aan de door ons gestelde voorwaarden voldoet. Welke dat zijn, lees je hieronder.

  • De onderneming is gevestigd in de regio Twente of gaat dat doen en de apparatuur die door het fonds gekocht wordt, wordt ook in Twente geplaatst en in gebruik genomen.

    of:

  • De onderneming is niet gevestigd in Twente, maar creëert impact met kennis van de Universiteit Twente. Dat kan bijvoorbeeld doordat de onderneming een spin-off van de Universiteit Twente is en /of er binnen de technologische ontwikkeling substantieel en aanwijsbaar sprake is van inbreng van kennis uit onderzoek aan de Universiteit Twente. De verbinding met de Universiteit Twente moet daarbij ook nog actueel zijn. De aanvrager motiveert daarbij eveneens dat er concreet sprake is van een verbinding cq bijdrage aan de economische activiteit met/van de Regio Twente of dat dit er komt.

————

  • De onderneming kwalificeert als innovatief HighTech Bedrijf, dat wil zeggen dat het bedrijf innovatief actief is binnen de topsector(en) HTSM en/of Chemie met mogelijk cross over(s) met andere sectoren zoals Health en Agro.
  • De onderneming is de hele vroege fase voorbij. Dit wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u met uw businesscase ten minste in staat bent om de lasten die voortvloeien uit de lease-overeenkomst met het HighTech Fund duurzaam kunt opbrengen.
  • Het fonds investeert uitsluitend in nieuwe apparatuur.

High Tech Fund

Cases

Contact

 

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

  • Universiteit Twente
  • Hengelosestraat 500
  • The Gallery, Novel-T office
  • T: +31 (0)53 483 6800
  • info@medtechfund.nl